Pozitivní účinky čokolády na kardiovaskulární zdraví

ZDROJ – Srdce. 2017 23. května pii: heartjnl-2016-310357. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310357. [Epub před tiskem] www.nutrition-foundation.it

NÁZEV PUBLIKACE  Příjem čokolády a riziko klinicky zjevné fibrilace síní: Dánská studie diety, rakoviny a zdraví.

AUTOŘI: Mostofsky E, Berg Johansen M, Tjønneland A, Chahal HS, Mittleman MA, Overvad K.

Je potvrzeno, že čokoláda má příznivé účinky na srdce. Pravidelná konzumace čokolády (s obsahem kakaa alespoň 30 %) se ve skutečnosti zdá být spojena se sníženým rizikem fibrilace síní, a to jak u mužů, tak u žen. Tato arytmie, nejčastější v populaci, je zase známým multiplikátorem rizika cévní mozkové příhody, poklesu kognitivních funkcí, demence, srdečního selhání a mortality.

Další demonstrace prospěšného potenciálu čokolády vyplývá z dánské studie Diet, Cancer and Health Study, které se zúčastnilo 55 502 dánských mužů a žen ve věku mezi 50 a 64 lety na začátku výzkumu, sledovaného v průměru 13,5 let. Strava každého byla hodnocena pomocí dotazníku, který udával frekvenci příjmu 192 potravin v rozmezí od „nikdy“ po „4-5krát denně“. V případě čokolády bylo analýzou vyhodnoceno 5 konzumních skupin, od „méně než jednou za měsíc“ po „jednou nebo vícekrát denně“, na základě příjmu 30 g čokolády včetně mléčné čokolády, pokud obsahuje, jak si vzpomínáte, minimálně 30 % kakaa.

Na konci období pozorování vědci zjistili, že ve srovnání s úrovněmi spotřeby nižšími než jednou za měsíc byly všechny vyšší frekvence konzumace ochranné proti riziku fibrilace síní: s ohledem na celý vzorek, tím větší ochrana se objevila u konzumací mezi 2. a 6 porcí týdně, se snížením rizika asi o 20-25 %. Výsledky se nezměnily ani u subjektů s hypertenzí nebo s kardiovaskulárním onemocněním nebo u těch, kteří pravidelně konzumovali jiné zdroje kofeinu, jako je čaj, káva a kolové nápoje.

Autoři připomínají, že nejkonzistentnější zlepšení, pokud jde o endoteliální funkci, lipidemii, inzulínovou rezistenci, redukci fibrózy a remodelaci stěny síní, je obecně pozorováno při konzumaci hořké čokolády (v Evropě může být hořká čokoláda označena minimálně 45 % kakaa), bohaté na hořčík (antihypertenzivum) a flavonoidy. Hořká čokoláda také více zasytí a snižuje chuť na sladké, což má také pozitivní dopad na celkový příjem.